Förvilda - En dag om biologisk mångfald, 19 Maj kl 14 i Huskvarna Folkets park

Publicerat 2024-04-05

 

Välkommen till ett evenemang där vi kan lära mer och mötas under ett gemensamt tema – Förvilda grönytor! Det blir en familjedag och en happening för biologisk mångfald! Testa olika aktiviteter knutet till temat, bygg en fågelholk, ett bibatteri eller byt plantor för en blommande trädgård och balkonglåda. I Rotundan blir det föredrag med guidade turer. Teaterstickorna framför föreställningen ”Skogen”. Biosfärområdet, Gränna Skogsgrupp och Huskvarna Folkets Park fortsätter arbetet med ”Förvilda Folkets Park” – hela parken är på väg att bli ett skyltfönster och en inspiration för alla som har tillgång till en balkonglåda, en trädgård eller annan grönyta. För att kolla in hela programmet klicka här