Intervju med Östra Vätterbranternas ordförande Raul Carlsson

Publicerat 2024-03-27

 

Vad är Östra vätterbranterna för dig?

I första hand är det hela den här träffpunkten mellan biosfär, människor och hållbar utveckling som intresserar mig. Det är vår svåra utmaning i samhället men här kan vi träffas i ett verkligt och realistiskt sammanhang för att lösa utmaningarna – det tycker jag är spännande.

Har du någon favoritplats i Östra Vätterbranterna?

Jag tycker om den platsen som gestaltar topografin i vår nya logotyp – Västanå naturreservat – klimatet där är lite annorlunda och man kan röra sig genom olika miljöer vid sidan om att det dessutom är väldigt vackert.

Varför ska man vara medlem i Östra Vätterbranterna?

Om man bryr sig om hållbar utveckling, oroar sig för det och vill förstå vad man gör för att lösa de problem som finns inom den här frågan så ska man in i vårt arbete och delta! Det är lite som en ”träningsplats” för de här frågorna – precis som att gå på gymmet för att få muskler.

Vad ser du mest fram emot när du tänker på det nya verksamhetsåret?

Det är det här ”nytaget” som föreningen är inne i – vi har stannat till lite men det är tydligt att vi alla vill någonting med föreningen – nu ska vi göra det här i en lite mer gemensam riktning. Tidigare gjorde vi det främst med hjärtat, men nu väljer vi att göra det här med en tydligare utstakad riktning vilket ska bli mycket spännande!