Kontakt

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår förening och dess verksamhet?
Har du kanske några tips och idéer om vad som kan göras, vad som borde göras? 
Välkommen med dina synpunkter och frågor!

Vårt Biosfärkontor

info@ostravatterbranterna.se

POSTADRESS:
Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Rådhuset, 551 89 Jönköping

Rådhusparken 1

Föreningsinformation

ORGANISATIONSNUMMER:
802466-8983

INBETALNING:
BG: 881 – 0756, Swish: 123 231 59 43

MEDLEMSAVGIFT KR/ÅR:
Ordinarie: 100 kr
Student: 50 kr
Företag: 500 kr

Betala till BG eller via Swish. Uppge namn och kontaktuppgifter.

Platshållare personalfoto
Nina Elmsjö

Varumärke Biosfärområde Östra Vätterbranterna
nina.elmsjo@lansstyrelsen.se

Fokusgruppsansvariga

Allt kan inte göras, på en gång. Vi har valt att fokusera på sex olika områden. 
Här är de som leder arbetet inom respektive område.

Platshållare personalfoto
Ellen Nystedt

Levande landskap
ellen.nystedt@lansstyrelsen.se

Platshållare personalfoto
Ryno Andersson

Energi och klimat
ryno.andersson@outlook.com

Platshållare personalfoto
Magnus Apelqvist

Biosfärakademin
magnus@apelqvist.net

Platshållare personalfoto
Sandra Levinsson

Gastronomisk Region
sandra.levinsson@hotmail.com

Platshållare personalfoto
Lena Claesson

Turism och friluftsliv
lena.claesson@jonkoping.se

Platshållare personalfoto
Nina Elmsjö

Varumärke Biosfärområde Östra Vätterbranterna
nina.elmsjo@lansstyrelsen.se

Styrelsen

Här är de personer som sitter med i styrelsen för Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Platshållare personalfoto
Mirjam Lööf


mirjam.loof.druk@wwf.se

Platshållare personalfoto
Claes Hellsten


claeshellsten1@gmail.com

Platshållare personalfoto
Johan Löwenadler Davidsson


johan.lowenadler.davidsson@lansstyrelsen.se

Platshållare personalfoto
Bengt Wiktorsson


bengt.wiktorsson@bahnhof.se

Platshållare personalfoto
Harriet Rossquist


harrietroos@hotmail.com

Platshållare personalfoto
Bengt-Åke Näslund


bert-ake.naslund@telia.com

Platshållare personalfoto
David Ekbäck


david.ekback@outlook.com

Platshållare personalfoto
Fredrik Kåresved


karesved@gmail.com

Platshållare personalfoto
Thomas Gunnarsson


skinnarp3@telia.com

Platshållare personalfoto
Ådel Franzen


aadel.franzen@jkpglm.se

Platshållare personalfoto
Magnus Apelqvist


magnus@apelqvist.net

Platshållare personalfoto
Stefan Drewitz


drewitz@telia.com

Platshållare personalfoto
Åsa Nilsson Dahlström


asa.dahlstrom@ju.se

Platshållare personalfoto
Hannes Norr


hannes.norr@gmail.com

Platshållare personalfoto
Staffan Linner


linner.staffan@gmail.com