Workshop om "Natursyn" med Hillevi Helmfrid 11/6 Kl 16:30 i Huskvarna Folkets Park

Publicerat 2024-05-18

Välkommen till en helkväll om ”Natursyn” i Huskvarna Folkets park 11/6

Drop-in fika från kl 16:30 (start kl 17:00)

Med utgångspunkt i tre olika sätt att se på naturen guidar Hillevi Helmfrid oss genom en workshop där vi utforskar våra existentiella antaganden som grund för våra praktiska ställningstaganden.

Olika hållningar om naturresursförvaltning kan ha olika orsaker. Ibland kan skillnader härledas till olika natursyn, dvs de medvetna eller omedvetna antaganden vi gör om naturens relation till oss människor och vad det vi kallar ”natur” egentligen är. Genom att sätta ord på fundamentala antaganden kan vi lättare förstå olikheter – en förutsättning för att hitta gemensam grund.

Hillevi Helmfrid, agronom och hållbarhetskonsult, är författare till rapporten Natursyn och Hållbarhet (LRF & HSsL 2005) samt Natursyn – tre svar på vad natur är (SLU 2007).

Vi uppmanar er att läsa någon av rapporterna innan workshopen – men det är givetvis inte ett krav för att delta!

Anmäl dig senast den 9/6 till: info@ostravatterbranterna.se